diumenge, 31 de maig del 2015

INTRODUCCIÓ. Què farem?


Comencem el treball de síntesi fent memòria del que ja heu treballat durant el curs: les Smart Cities o ciutats intel·ligents. 

Aquest treball es basa en imaginar i proposar idees sobre com fer de la vostra ciutat, Pallejà, un espai més sostenible a nivell tecnològic i mediambiental, aprofitant els seus recursos i observant les seves possibilitats per arribar a una ciutat del futur millor. Amb aquest punt de partida, necessitarem conèixer l'entorn i començarem la recerca d'informació des de diverses vessants: històriques, tecnològiques, arquitectòniques, de medi ambient... 

En aquest espai trobareu tota la informació necessària per elaborar el treball.

Endavant!


ON TROBAR INFORMACIÓ SOBRE PALLEJÀAJUNTAMENT DE PALLEJÀ

CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT. PARC AGRARI

MUSEU D'HISTÒRIA DE PALLEJÀ

PRESENTACIÓ I PAUTES D'AVALUACIÓ

 

PAUTES PER FER L’EXPOSICIÓ ORAL

 1. Planificació de les tasques a realitzar.
 2. Cada membre del grup s’ha d’informar bé del contingut que ha d’exposar.
 3. Cada membre del grup ha de preparar un esquema o un petit guió (un sol full, amb els punts bàsics dels que voleu parlar) que faciliti l’Exposició Oral.
 4. Presentació: en començar l’exposició, el primer que parla saluda el tribunal i presenta els altres membres del grup, el tema i de què parlarà cada alumne.
 5. Justificació de la feina: com s’ha organitzat el grup de treball.
 6. Explicació dels continguts.
 7. Tots els membres del grup heu d’estar informats de tots els apartats del treball, per si el tribunal us fa alguna pregunta.  
 8.  
  DURANT L'EXPOSICIÓ ORAL
  1. Mireu sempre els membres del tribunal.
  2. Expresseu-se amb idees clares i entenedores.
  3. Vocalitzeu i parleu amb un to de veu adequat.
  4. Podeu consultar l'esquema, però sense llegir-ne fragments sencers.
  5. El bloc només és un suport per a l'exposició, no es pot llegir directament.
  6. En acabar l'exposició, demaneu si hi ha alguna pregunta a fer i agraïu al tribunal que us hagi escoltat. Les respostes han de ser clares i precises. Si no s'entén la pregunta, demaneu que us la tornin a formular.